Muzeum hlavního města Prahy

Praha v raném novověku

Praha v raném novověku

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

1. stupeň základních škol (zejména pro 3. - 5. třídu)
V rozhovoru s žáky lektor představí život měšťanů v renesanční Praze (bydlení, oděv, řemesla) prostřednictvím sbírkových předmětů v expozici a haptických pomůcek. Žáci se naučí rozpoznávat renesanční stavby.
Vzhledem k náročnosti prohlídky není tento program určen pro MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Program představí život měšťanů v renesanční Praze také na pozadí politických a společenských změn (nástup Habsburků, měšťané jako nová mocná společenská vrstva, cechy).  Dialog s žáky, práce s haptickými pomůckami, práce ve skupinách s pracovním listem.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

střední školy a vyšší gymnázia
Program představí život měšťanů v renesanční Praze na pozadí politických a společenských změn (nástup Habsburků, měšťané jako nová mocná společenská vrstva, cechy).  Dialog s žáky, práce s haptickými pomůckami, práce ve skupinách a interpretace sbírkových předmětů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Dějepis
 

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori5@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader