Muzeum hlavního města Prahy

Praha barokní

Praha barokní

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

5 – 11 let MŠ, 1. stupeň ZŠ, (zejména 3. – 5. třída)
Program seznámí žáky se základními znaky baroka a s důležitými exponáty. V rozhovoru s žáky lektor upozorní zejména na důležitost smyslového vnímání v tomto období.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Lidé a čas.

12 – 15 let, 2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
Program seznámí žáky se základní charakteristikou baroka a upozorní na různé podoby barokní Prahy. Prostřednictvím praktických ukázek a v dialogu s žáky lektor zdůrazní smyslovost baroka.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět.

od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia
Program seznámí žáky s hlavními oblastmi života barokní Prahy a upozorní na jejich zvláštnosti. V dialogu s lektorem se žáci pokoušejí interpretovat sbírkové předměty v expozici a uvědomují si jedinečnost tohoto období.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura.


Informace pro pedagogy

Kontaktní e-maillektori4@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader