Muzeum hlavního města Prahy

Vánoce v muzeu

Vánoce v muzeu

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
29. 11. – 20. 12. 2019

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

Štědrý den našich prababiček, pro MŠ, 1. st. ZŠ
Pouze 29.11., 3., 5., 6.,10.,13.,17.,18. a 20.12.
Začátky programů: 9.15; 11.00; 14.00 (po domluvě 13.30)
Hrajeme si s vánočními obyčeji na půdorysu průběhu Štědrého dne v domácnosti konce 19. století a připomínáme si betlémský příběh.  Na závěr si každý vyrobí netradiční betlém.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura.

Vánoční dílny, pro MŠ, 1. st. ZŠ
Pouze 29.11., 4. a 18.12
Začátky programů: 9.15; 11.00; 14.00 (po domluvě 13.30)
Vyrábíme betlémy z vosku, svíčky a vánoční ozdoby z vosku, plstíme, zdobíme vánoční perníčky – dle požadavků učitele.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura.

Vánoce s králem Václavem, pro  2. st. ZŠ, nižší gymnázia; SŠ, vyšší gymnázia
Pouze 3, 4., 5., 6.,10.,12.,18., 19. a 20.12.
Začátky programů: 9.15; 11.00; 14.00 (po domluvě 13.30)
Žáci se dozvědí, co je to koleda a kdy se o Vánocích správně koleduje. Budou pracovat s textem světoznámé koledy, s jeho výkladem a budou interpretovat význam tohoto tradičního zvyku. Každý žák si vyrobí vánoční přání s motivem koledování. Pro žáky SŠ je větší důraz na interpretaci textu a obrazového materiálu.
Vzdělávací oblasti pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Vzdělávací oblasti pro SŠ: Člověk a společnost, Umění a kultura

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori2@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte přímo na: lektori2@muzeumprahy.cz; tel.: 224 815 850, 724 518 255.

 

Overlay loader