Muzeum hlavního města Prahy

Středověká Praha

Středověká Praha

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

1. stupeň základních škol
Při programu se žáci seznámí s částmi středověkého města (náměstí, dům a kostel). Samostatně hledají v expozici sbírkové předměty související s daným místem ve městě, seznamují se se způsobem života pražských měšťanů ve středověku (bydlení, řemesla, umění).
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Žáci se během programu seznámí s funkcí a podobou základních částí středověkého města. Samostatně hledají v expozici sbírkové předměty, seznamují se se způsobem života pražských měšťanů ve středověku (bydlení, řemesla, cechy, umění, gotický a románský styl).
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

střední školy a vyšší gymnázia
Žáci si při programu připomenou funkce a podobou základních částí středověkého města. Samostatně interpretují sbírkové předměty související s daným místem ve městě, seznamují se se způsobem života pražských měšťanů ve středověku. Během práce se žáci zaměří i na pojetí expozice a způsoby prezentace sbírkových předmětů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura.


Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit – například rozdat pracovní listy místo diskuze a haptické části. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader